Festival Česká klavírní moderna dětem
(>> časopis Harmonie)
Hudební vydavatelství MUSICA GIOIA vzniklo v roce 2012.

U zrodu myšlenky na hudební vydavatelství sehrály významnou roli dva impulsy.

Jednak můj kolega, violista a pedagog Pražské konzervatoře Karel Doležal potřeboval „noty“, které by mohl prezentovat ve Spojených státech amerických na hudebních kurzech (nikoliv pouze přepsanou skladbu do počítačové verze) a na druhé straně jsem se několik let ve své doktorské práci věnovala klavírní tvorbě současného českého skladatele a svého muže Eduarda Douši.

Nejdříve jsem tedy učinila první sondu na skladbě pro sólovou violu s názvem Quousque...? Sonata per viola solo, která v sobě ukrývá otázku Jak dlouho ještě...? A tato skladba se stala první vydanou skladbou nakladatelství MUSICA GIOIA.

Název MUSICA GIOIA proto, že slovo gioia znamená italsky radost.

Radostí pro mě bylo pak připravovat dva následující cykly, které jsou věnovány dětem
Miniatury II. – Ptačí a Devět jazzových minietud pro klavír.

První z nich ideově navazuje na Miniatury, které zhruba před čtyřiceti lety vydal Panton, a jsou určeny klavírním začátečníkům. Devět jazzových minietud v sobě propojují dva hudební styly – hudbu klasickou, spolu s jazzem a tento cyklus je komponován pro pokročilejší žáky.

Další skladby naleznete v rubrice Katalog, Připravujeme nebo Novinky.